Rejskova 1, 796 01 Prostějov
tel./fax: +420 582 343 613
persan@persan.cz

Podlahové centrum
Vápenice 7, Prostějov

tel./fax: +420 582 333 085

Licence obrázků

Naše služby

Jakou podlahu zvolit?

Licence obrázků / Image licenses

Obrázky spadající pod licenci Creative Commons s nutností uvedení odkazu:

https://www.flickr.com/photos/haro_press/5468294217
https://www.flickr.com/photos/74783045@N00/5622129494
https://www.flickr.com/photos/7292946@N08/11330786105/
https://www.flickr.com/photos/gardener41/16267928803/


Obrázky public domain volně použitelné:

https://pixabay.com/cs/z%C3%A1v%C4%9Bsy-dekorace-uvnit%C5%99-rostlin-1854110/
https://pixabay.com/cs/paluba-decking-d%C5%99evo-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-2353/
https://pixabay.com/cs/lo%C5%BEnice-hotelov%C3%BD-pokoj-b%C3%ADl%C3%A1-1285156/
https://pixabay.com/cs/makro-koberec-textil-pozad%C3%AD-1841891/
https://pixabay.com/cs/d%C5%99evo-tvrd%C3%A9-d%C5%99evo-star%C3%A9-podlahy-1819483/
https://pixabay.com/cs/abstrakt-antick%C3%BD-pozad%C3%AD-deska-1845390/
https://pixabay.com/cs/dve%C5%99e-otev%C5%99eno-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-the-dal%C5%A1%C3%AD-1089638/
https://pixabay.com/cs/gau%C4%8D-n%C3%A1bytek-uvnit%C5%99-1835923/
https://pixabay.com/cs/podlaha-d%C5%99evo-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-podlahy-1256804/
https://pixabay.com/cs/d%C5%99evo-paluba-z%C3%A1bradl%C3%AD-z%C3%A1pad-slunce-691632/
https://pixabay.com/cs/dla%C5%BEdice-geometrick%C3%BD-pozad%C3%AD-mozaika-273394/